Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 222

    Export Radio ontvangtoestel 

1937

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

In de dertiger jaren werden de exporttoestellen voornamelijk naar Nederlands Indië verkocht. Dit geschiedde via de firma Lindeteves-Stokvis. Zie ook: ERRES in Nederlands Indië  

Het onderstaande artikel verscheen op 31 mei 1937 in de 'Indische Courant":

EEN  TRIOMF  VAN  ERRES  RADIO.

Geheel nieuw ontwerp.

Het is voor ieder duidelijk, dat het lanceren van een radiotoestel niet alleen een kwestie van techniek is, doch dat economische factoren daarbij ook hun invloed doen gelden. Het moet daarom een ingenieur wel als muziek in de ooren klinken, wanneer zijn directie hem opdraagt: “Maak nu het beste radiotoestel, dat met den huidigen stand der techniek te maken is. Over den verkoopprijs zullen wij later wel spreken”.

Dat zijn zoo van die opdrachten, die slechts in sprookjesboeken voorkomen. Voorkwámen, want eenigen tijd geleden is een dergelijke opdracht werkelijk gegeven, n.l. aan den technischen staf van de Erres-fabrieken. Thans is zij uitgevoerd en de KY 222 doet zijn intrede.

Wide range soundsystem

De meest karakteristieke eigenschap van de Erres KY 222 is wel gelegen in de toepassing van twee luidsprekers.

Eenieder die van de radio-techniek iets afweet, is het bekend dat het niet goed mogelijk is om zoowel hooge als lage tonen door één luidspreker goed tot hun recht te laten komen. Een luidspreker moet óf aangepast zijn aan de hooge tonen, óf aan de lage tonen. Bij de toepassing van slechts één luidspreker moet men immers genoegen nemen met een compromis van te weinig hooge en te veel lage tonen, of omgekeerd.

Ook in bioscopen past men tegenwoordig een weergave-systeem toe, waarbij bepaalde luidsprekers zijn aangepast op lage tonen en andere op hooge tonen. Dit systeem, bekend staand onder het “Wide range soundsystem”, wordt door Erres-Radio voor het eerst op de Ned. Indische markt toegepast.

Push-pull eindtrap.

Naast twee luidsprekers is het toestel …(onleesbaar) ook voorzien van twee eindlampen in balans-schakeling. Dit is een systeem hetwelk tot dusverre reeds eerder toepassing vond, doch het bijzondere van de Erres Push-Pull eindtrap is gelegen in het feit dat hier een weerstands- schakeling ie toegepast instede van een transformator-koppeling. Ook dit is een feature die door Erres-radio het eerst wordt gelanceerd.

All-wave golfbereik.

Het toestel heeft een golflengtebereik van 13 – 2000 meter, zoodat het dus zoowel voor ontvangst in Ned.-Indië als in Europa te gebruiken is.

Stabilisatorlamp.

De Erres KY 222 is het eerste toestel op de Ned.-Indische markt, voorzien van een afzonderlijke Neon stabilisatorlamp voor het constant houden van de plaatspanning.

Overige bijzonderheden

Het toestel is in totaal voorzien van 8 lampen, heeft - een uitstekende hoog-frequent gevoeligheid – stationsschaal in vijf kleuren – variable selectieviteit – Neon optische afstemming – fijn regeling – fading compensatie – ruisch-filter enz.

Wij zullen onze lezers niet vermoeien door al te lang uit te wijden over de vele en bijzondere technische mérites van dit superieure super toestel.

Een groot deel van het radio-koopend publiek heeft slecht aandacht en belangstelling voor het allerbeste op dit gebied en acht het een juiste wijsheid om iets meer te betalen voor een instrument, dat verre uitsteekt boven het gemiddelde. Met de KY 222 brengt Erres het toestel voor die verfijnde luisteraars.

Het uiterlijk, opvallend door sobere stijlvolle vormen en edele houtsoorten, geeft op zich zelf reeds direct een indruk van distinctie en hoog opgevoerde kwaliteit.

Een simpele draai aan den afstemknop zal dezen gunstigen eersten indruk bevestigen in den vorm van een weergave die slechts doet denken aan de werkelijkheid zelf.

Zonder twijfel is dit een instrument voor muziekliefhebber en korte golf enthousiast. Hier zijn techniek en kunst op volmaakte wijze met elkaar vereenigd.

Het is een meesterstuk van onze nationale radio-industrie, de Erres fabrieken te Den Haag…. het resultaat van proefnemingen en onderzoekingen over de geheele wereld.

Europeesche programma’s werkelijk genietbaar – adembenemende weergave kwaliteit – onovertrefbare  eenvoud in afstemming – Erres Radio’s meesterstuk, de KY 222, het “Zingende Duo” zal een zegetocht maken onder de duizenden radio-belangstellenden die ons Indië telt. Dat succes verdient KY 222 en onze Nederlandsche radio-industrie volkomen.

 .

 

 

De KY 222 is gelijk aan de KY 160, met één uitzondering; de stationsnamenschaal.

VDH